RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Maja Prenkiewicz, NIP 6871961846.

2. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu kontaktu w sprawie wykonywanej usługi poprzez: wiadomości SMS, kontakt telefoniczny, wiadomości w aplikacji Facebook, Messenger, Instagram, e-mail; a także w celu przechowywania i publikacji zdjęć z Twoim wizerunkiem: na fan page Facebook Maja Prenkiewicz Makeup Artist, Instagram majaprenkiewiczmakeup oraz portalach ślubnych: weselezklasa.pl i planujemywesele.pl oraz portfolio artysty Maja Prenkiewicz.

a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonaniem usługi oraz w celu realizacji umowy lub wykonania usługi,
b) w pozostałych celach związanych z prowadzaną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży usług i marketingu bezpośredniego,
c) gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
d) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne dla dalszych czynności związanych z usługami makijażu.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne w celu obsługi profilów na platformach Facebook, Instagram, Messenger, strona www.majaprenkiewicz.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością firmy.

7.Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

8. Wszystkie informacje podane powyżej są niezbędne do wykonania bezpiecznej usługi makijażu profesjonalnego oraz są ściśle poufne i nikt inny, prócz wizażysty: Maja Prenkiewicz nie ma w nie wglądu.